Menús dividits en blocs

Aquest snippet permet tenir el menu d'enllaços principals dividit en dos blocs, els quals després podeu posar en diferents regions, com en dues columnes diferents. Aquest codi l'heu de posar al primer bloc: 'menu')); } return $output; ?> I us mostrarà el primer nivell dels enllaços principals. Aquest codi el poseu en un segon bloc: Aquest segon bloc mostrarà el segon nivell i subsegüents de l'element actiu del primer bloc. Pràctic, no? Val a dir que aquest snippet funciona amb drupal 5.x tot i que penso que hauria de funcionar també amb 4.7. Localització d'aquest snippet a drupal.org: http://drupal.org/node/142352 Finalment, tinc publicat un mòdul que usa aquest snippet actualitzat perquè funcioni amb tot tipus de menus, no només els principals: menu_block_split