Ambient-paradis.com és la presència a internet de l'empresa ambient, especialitzada en la promoció d'espais singulars per a la celebració de tot tipus d'events. Amb aquesta web, ambient posa a l'abast dels usuaris interessats tot un catàleg d'espais degudament classificats per usos i característiques. Tots ells compten, a més, amb un detallat llistat de les diferents sales de què disposen, amb la capacitat segons els tipus d'esdeveniment que s'hi celebri.

01
May
2006

martirom.com

Francesc Martirom és un artista plàstic amb una extensa obra d'una grandíssima qualitat. El seu catàleg d'obres en línia és una implementació de drupal amb el mòdul acidfree per a la creació d'àlbums d'imatges. Compta també amb el mòdul i18n per a la creació de contingut multiidioma. 

Pàgines