Aquí trobareu algunes partitures en PDF gravades per mi amb Lilypond. Els fitxers en format .ly els trobareu al meu repositori de github.

Aquestes partitures són publicades amb llicència Creative Commons BY 4.0 DEED, que vol dir que les podeu copiar, modificar i distribuir com vulgueu amb l'única condició d'incloure el meu nom com a autor del gravat i indicar si hi heu fet algun canvi.

Si voleu que us faci el gravat d'alguna partitura feu-m'ho saber i la posaré a la meva llista.

# Títol Compositor Instrumentació Data de publicació Data d'actualització

Pàgines

Subscriure a Partitures